De natuur staat op een cruciaal keerpunt

 

Environment

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als fabrikant serieus en zijn ons ervan bewust dat wat wij binnen onze onderneming doen, een kettingreactie kan teweegbrengen op het milieu.

 

Vanaf onze oprichting hebben wij actief gestreefd naar een schonere en duurzamere toekomst door:

  • Onze activiteiten voortdurend aan te passen om zo efficiënt en groen mogelijk te zijn, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en waar mogelijk de uitstoot van schadelijke stoffen te vermijden.
  • Oplossingen te ontwikkelen en te produceren die rekening houden met levenscyclusoverwegingen en erop gericht zijn de milieueffecten van het product te verminderen en het gebruik ervan te verlengen.
  • Op regelgeving te anticiperen en deze na te leven.

 

 

Wij geven om het milieu – een andere aanpak is ondenkbaar

 

Industriële risico's beheersen, de veiligheid van werknemers en klanten waarborgen, de milieueffecten tot een minimum beperken, en de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu op het werk voortdurend verbeteren.

Blue-Bar-Markem-Imaje-600x20-50
Energie-efficiëntie

14% verbetering* door optimaliseringsactiviteiten en gerichte investeringen

Blue-Bar-Markem-Imaje-600x20-50
Afvalbeheer

10% verbetering* door processen en werkwijzen op het gebied van afvalbeheer te verbeteren

Blue-Bar-Markem-Imaje-600x20-50
Waterverbruik

53% verbetering* door processen te verbeteren en verspilling op te sporen

Blue-Bar-Markem-Imaje-600x20-50
Uitstoot van broeikasgassen

26% verbetering* door gerichte acties in overeenstemming met het programma van Dover

*Verbetering ten opzichte van de in 2010 vastgestelde doelstelling

 

Enkele voorbeelden

 

  • Optimalisatie van het stroomverbruik: Op onze nieuwe productielocatie in India worden zonnepanelen geïnstalleerd om ongeveer 30% van de activiteiten van stroom te voorzien. Op onze nieuwe locatie in Rovaltain, Frankrijk, wordt energie bespaard dankzij milieuvriendelijke isolatie en zonnepanelen.
  • Circulaire economie van modulaire onderdelen: Een geavanceerd service exchange programma voor complexe modules maakt het mogelijk modulaire onderdelen in te zamelen, te reviseren en opnieuw te integreren in het gamma.
  • Levensduur van printers verlengen dankzij leasing: We bieden onze klanten een leasing service. Omdat wij de verantwoordelijkheid voor ons materiaal blijven dragen, is het in ons belang om het langer mee te laten gaan en tegelijkertijd de klantervaring te verbeteren. 
  • Water besparen: Onze productielocatie in Keene heeft in 2019 het waterverbruik met 30% verminderd door de installatie van een gesloten-lussysteem dat het koelwater voor de activiteiten rondpompt.
Blue-Bar-Markem-Imaje-600x20-50

Raadpleeg voor meer informatie over duurzame onderwerpen de volgende links:

Locatie Certificaten

Brochure Duurzaamheid

White Paper over duurzaamheid

EHS-beleid

widget CustomerQuotes hidden due page blocked property
Call
white lens search icon
close
keyboard_arrow_up
rocket icon Quick Access Tools