Vertrouw erop dat we het juiste doen

 

Our Values

We leven in een steeds complexere wereld waar de hoeksteen van ons succes ligt in ons vermogen om te allen tijde het juiste te doen.

 

Aan de basis van dit principe liggen de hoge normen van de Dover Code of Business Conduct and Ethics, evenals ons beleid en onze procedures voor Markem-Imaje.

 

Onze waarden bepalen wie we zijn

Het is onze verantwoordelijkheid om door middel van ons werk en onze handelingen uitdrukking te geven aan een niet-aflatend engagement om zaken te doen met eerlijkheid en integriteit – altijd en overal. Daarmee inspireren wij innovatie en richten wij onze expertise op het opbouwen en behouden van het vertrouwen van onze klanten, aandeelhouders en werknemers. ​

Evenzo verwachten wij dat onze code wordt toegepast door onze zakenpartners, leveranciers en onderaannemers in de gehele waardeketen.

 

Het Markem-Imaje Global Safety, Compliance en Sustainability team zet zich in om onze ethische cultuur en bedrijfsvoering te bevorderen door middel van ons bedrijfsbeleid en -procedures, trainingen en begeleiding bij een breed assortiment aan onderwerpen. ​

Als organisatie hechten wij veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (“MVO”) en duurzaamheid, met veel aandacht voor de veiligheid en het welzijn van onze werknemers, een lager energie- en waterverbruik, verbeteringen van de uitstoot van broeikasgassen, verantwoordelijke inkoop, en nog veel meer. Deze focus is van grote waarde voor onze werknemers, voor de bescherming van het milieu en om te voldoen aan de verwachtingen van onze vele stakeholders.​

 

Markem-Imaje arbeids- en mensenrechtenbeleid

 

Markem-Imaje is een wereldwijd bedrijf dat in verschillende landen actief is en zich ertoe verbindt internationaal erkende mensenrechten in onze activiteiten en waardeketen te eerbiedigen en te bevorderen, waarbij we ernaar streven zowel de geest als de letter van de wet na te leven. Markem-Imaje verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat onze organisatie en die van onze leveranciers werken in overeenstemming met het beleid van Markem-Imaje, alsook met de nationale wetten en met inachtneming van de regionale en culturele verschillen.

 

 

Markem-Imaje Labour and Human Rights Policy

 

Markem-Imaje is a global company operating in several countries and is committed to respecting and promoting internationally recognized human rights in our operations and value chain, striving to comply with both the spirit and the letter of the law. Markem-Imaje is committed to ensuring that our organization and those of our suppliers operate in accordance with Markem-Imaje Policy, as well as national laws and in recognition of regional and cultural differences.

 

 

We moedigen je aan om ‘Uw stem te laten horen’

 

Als je op enig moment niet zeker bent over wat het juiste is om te doen in een zakelijke situatie, vermoedt dat er sprake is van wangedrag, of van onethisch gedrag, vraag dan advies voordat je actie onderneemt.

Om raad te vragen of je bezorgdheid te uiten kies je de methode waar jij je het best bij voelt:

widget CustomerQuotes hidden due page blocked property
Call
white lens search icon
close
keyboard_arrow_up
rocket icon Quick Access Tools