Onze topprioriteit: gezonde werknemers, gevrijwaard van schadelijke gevolgen

 

Health and Safety

Onze werknemers en al degenen met wie wij samenwerken, vormen de kern van ons gezamenlijk succes. Het is onze plicht een gezonde en veilige werkomgeving te bieden om hun welzijn en dat van hun gezin te allen tijde te beschermen.

 

Ons EHS-beleid schetst onze verbintenissen, onder meer:

  • Voldoen aan lokale en internationale wetten en normen.
  • Toezicht op milieugezondheid en -veiligheid in al onze vestigingen wereldwijd.
  • Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke producten en processen.
  • Ervoor zorgdragen dat werknemers voorbereid zijn door de juiste processen en procedures in te voeren, versterkt door regelmatige training.
  • Werknemers betrekken bij het bevorderen van een veiligheidscultuur met erkenning voor het juiste te doen.

 

 

Gezondheid en veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen!​

 

i have the courage to care

Ons credo is voorkomen in plaats van genezen

 

  • Om onze doelstelling van NUL ongevallen te bereiken, heeft iedereen een rol te spelen in het melden van risicovolle situaties en bijna-ongevallen.
  • Door regelmatige evaluaties kunnen wij op elke situatie anticiperen en de juiste maatregelen nemen voordat zich een incident voordoet.
  • Onze on-site “Lean Safety Walks” waarbij zowel managers als personeel betrokken zijn, maken voortdurende verbeteringen van de veiligheidsnormen mogelijk.
  • Onze inzet voor gezondheid en veiligheid wordt aangetoond door audits ter plaatse en externe certificeringen.

 

COVID-19 – een ‘nieuw normal’ in uitzonderlijke tijden

 

Onze wereldwijde productievestigingen blijven allemaal open en operationeel. We volgen de situatie voortdurend, zowel op regionaal als op mondiaal niveau, en nemen proactief maatregelen om de gevolgen voor de dienstverlening aan onze klanten te beperken en te minimaliseren.

Onze veiligheidsprotocollen zijn doeltreffend geweest om onze werknemers te beschermen.

De invoering van onze technische ondersteuning op afstand is succesvol gebleken bij het in stand houden van de activiteiten van klanten; hetzij via onze zeer bekwame helpdesktechnici en ondersteuningsmechanismen, hetzij, waar nodig, door middel van kritieke interventies bij klanten – dit alles met strikte toepassing van uitgebreide voorzorgsmaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Blue-Bar-Markem-Imaje-600x20-50

Raadpleeg voor meer informatie over gezondheid en veiligheid de volgende links:

Locatiecertificeringen

White Paper over duurzaamheid

EHS-beleid

COVID-19

widget CustomerQuotes hidden due page blocked property
Call
white lens search icon
close
keyboard_arrow_up
rocket icon Quick Access Tools