Een betrouwbare schakel in de wereldwijde toeleveringsketen

 

Trade Compliance

Omdat wij internationaal in vele landen en rechtsgebieden actief zijn, bestrijken onze activiteiten in het kader van Global Trade Compliance een vergelijkbaar breed scala van vereisten die niet alleen voor Markem-Imaje gelden, maar ook voor alle externe partijen waarmee wij zaken doen. Dit betekent dat Trade Compliance een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat het belangrijk is dat iedereen zijn rol begrijpt.

Markem-Imaje verbindt zich ertoe alle wetten inzake exportcontrole en douanevoorschriften na te leven

 

Naleving van de voorschriften is van het allergrootste belang bij het zakendoen. Ons bedrijf kan alleen floreren als het over de nodige vakkennis beschikt om de dagelijkse import- en exporttransacties volgens de voorschriften te beheren en tegelijk aan de leveringsverwachtingen te voldoen.

Regeringen wijzigen de regelgeving voortdurend om tal van redenen, zoals nationale veiligheid, bezorgdheid om terrorisme, belangen op het gebied van buitenlands beleid, bescherming van de handel, binnenlandse onderdrukking en andere schendingen van de mensenrechten Dit maakt de regelgeving steeds complexer, wat op zijn beurt leidt tot hogere risico's, hogere invoerrechten, mogelijk gevolgen voor de marges en de doorlooptijden.

 

De gevolgen van het niet-nakomen van de voorschriften kunnen resulteren in…

  • Hoge boetes en straffen, strafrechtelijke vervolging.
  • Onderzoeken en overheidscontroles.
  • Reputatieschade.
  • Verlies van exportprivileges.

Ons gespecialiseerde team van deskundigen op het gebied van trade compliance werkt aan:

  • Ontwikkelen en toepassen van beleid en procedures die de douane- en exportcontrolevoorschriften strikt naleven, met betrekking tot onderwerpen als HS-classificatie, land van oorsprong, vrijhandelsovereenkomsten, handelsmiddelen, screening van verboden partijen, antiboycotwetten, naleving van sanctiewetten, enz.
  • Beheren van de risico's en helpen bij het vinden van oplossingen door samen te werken met alle belanghebbenden, intern en extern, en waar nodig juridisch advies in te winnen.
  • Voorlichten en trainen van werknemers en zakenpartners die namens ons zaken doen, om het bewustzijn te bevorderen en waarschuwingssignalen te identificeren.
Let op: Markem-Imaje voert een voor het hele bedrijf geldend beleid waarbij het zich onthoudt van directe of indirecte transacties met de Krim, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië, of met personen of entiteiten uit die landen of regio's, met betrekking tot zijn producten, software en diensten. Markem-Imaje zal zich noch direct, noch indirect inlaten met aan beperkingen onderhevige partijen of met aan beperkingen onderhevige vormen van eindgebruik.
white lens search icon
close
keyboard_arrow_up
rocket icon Quick Access Tools