Veilig en conform door ontwerp

 

Product Safety and Compliance

Onze innovatieve producten en technologieën bevorderen economische groei, digitalisering en efficiëntie over de hele wereld. Daarnaast staan wij achter onze producten met een garantie voor verantwoord productbeheer dat ons respect voor mensen, veiligheid en het milieu weerspiegelt.​

 

Bij Markem-Imaje zijn we van mening dat veilig en conform ontwerpen een goede zaak is. Daarom hebben we een gespecialiseerde staf van regelgevingsdeskundigen, wetenschappers en consultants die betrokken zijn bij de introductie van nieuwe producten en markttoepassingsstrategieën om ervoor te zorgen dat we de producten leveren die onze klanten nodig hebben.​

 

 

EuPIA-lidmaatschap: een voortdurende verbintenis tot inktveiligheid en compliance

 

Markem-Imaje zet zich in voor de naleving van de voorschriften voor verbruiksgoederen over de hele wereld. Als lid van EuPIA hebben we toegang tot markt- en regelgevingstrends die specifiek zijn voor onze sector en kunnen we vroegtijdig toegang krijgen tot veiligere en groene alternatieven.​

Dit is een voordeel dat ons de mogelijkheid biedt om een duurzamere portefeuille aan te sturen en onze klanten te helpen beter te navigeren in de veranderingen in de regelgeving.​

De elektronische en elektrische producten van Markem-Imaje zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de regelgeving, normen en voorschriften. Met de veiligheid van de klant in het achterhoofd ontwerpen en beoordelen wij onze elektrische apparatuur om te voldoen aan de wereldwijd geldende normen voor productveiligheid, elektromagnetische compatibiliteit, duurzaamheid voor het milieu, en andere dwingende voorschriften, bij gebruik voor het beoogde doel en op de beoogde markten.​

 

Onze focus voor innovatie? Safe-by-design!​

 

Vanaf het ontwerp van het product tot het einde van de fabricage hebben wij een nauwgezet ‘safe by design’-proces toegepast. ​

Product Compliance Safe by Design

 

Chemische veiligheid ​

 

Waarborging van de veiligheid met aandacht voor chemische gevaren

Innovatie, technische kenmerken, productveiligheid en conformiteit… Allemaal elementen die Markem-Imaje in staat stellen een assortiment hoogwaardige verbruiksgoederen te ontwikkelen.

Bij Markem-Imaje streven wij ernaar de hoogste normen inzake gezondheid en veiligheid na te leven. Wij gaan verder dan de wettelijke en reglementaire vereisten en verwerven kennis over de chemische samenstelling van de grondstoffen die wij gebruiken om maximale veiligheid te garanderen voor operatoren en consumenten. Wij zorgen ervoor dat onze producten voldoen aan de voorschriften en normen door middel van rigoureus leveranciers kwaliteitsmanagement, vanaf het productontwerp tot de voltooiing van de productie. Dankzij het gebruik van gekwalificeerde grondstoffen voldoen de verbruiksartikelen van Markem-Imaje aan de wettelijke normen en standaarden voor veilige en conforme inkten voor toepassing op verschillende gebieden zoals voeding, farmaceutica, verpakking van cosmetica; elektrische en elektronische apparatuur, auto's, en overige.

Good Manufacturing Practice - GMP Verordening (EG) nr. 2023/2006:​

Bij Markem-Imaje worden onze verbruiksgoederen vervaardigd in overeenstemming met de EUPIA Good Manufacturing Practices ondersteund door Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) om een hoge en consistente kwaliteit te garanderen en productveiligheid en -conformiteit voor hun beoogde gebruik.

Voortdurende chemische beoordeling en management:

Een actief controlesysteem houdt in dat de formules voortdurend opnieuw worden geëvalueerd en gevalideerd om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming blijven met de geldende wetgeving. Effectief veranderingsmanagement en communicatie worden continu uitgevoerd, zodat alle ontwikkelingen (regelgeving, blootstelling aan chemische stoffen, perceptie) worden geïdentificeerd, gecommuniceerd en beheerd zonder verstoring voor onze klanten.

 

 

Veiligheid van hardware ​

 

Veiligheid

Wij ontwerpen onze elektrische markerings- en coderingsapparatuur voor een veilige werking, met inbegrip van brandbeveiliging, elektrische veiligheid, thermische, mechanische, chemische en stralingsbescherming. Wij bereiken en handhaven naleving van de normen en voorschriften die wereldwijd het meest worden erkend: Veiligheidsregeling IECEE CB, Europese CE-richtlijnen, Nationaal Erkend Testlaboratorium (NRTL), veiligheidsmerk USA-Canada, voorschriften van de Federal Communication Commission, REACH, ROHS-voorschriften.​

IECEECEFCCRoHS

Elektromagnetische compatibiliteit

Elektromagnetische compatibiliteit is een integraal onderdeel van het ontwerp van elektronische en elektrische Markem-Imaje-producten. Wij garanderen dat onze elektronische of elektrische toestellen geen grote hoeveelheid elektromagnetische interferentie (bekend als stralings- en geleidingsemissie) uitzenden en dat zij naar behoren blijven functioneren in aanwezigheid van verscheidene elektromagnetische verschijnselen.​

Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS, REACH-SVHC)

Markem-Imaje beheert producten op naleving van RoHS, REACH middels leveranciersbeheer van productontwerp tot eindproduct. ​ Wij beschikken over een efficiënt en effectief systeem voor de controle en het beheer van gevaarlijke stoffen om te voldoen aan de eisen van RoHS en REACH

widget CustomerQuotes hidden due page blocked property
Call
white lens search icon
close
keyboard_arrow_up
rocket icon Quick Access Tools